Säännöt

Pyöräretkeilyn SM-kilpailujen säännöt

 1. Kaikkien Pyöräretki – pyöräretkeilyn SM-kilpailujen osallistujien on noudatettava näitä sääntöjä yleisen viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi.
 2. Pyöräretkelle voi osallistua polkupyörällä tai muulla laillisella ja lihasvoimalla kulkevalla välineellä, jonka järjestäjä hyväksyy. 
 3. Kaikkien osallistujien on ehdottomasti noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta liikenteessä. Kilpailu pyöräillään julkisilla teillä, joten liikennesääntöjä pitää noudattaa. Pyöräretkeilyyn ei myöskään kuulu roskaaminen tai muiden ihmisten häiritseminen.
 4. Kilpailussa pitää noudattaa kilpailukutsussa, ennakko-ohjeessa ja tapahtumapaikalla annettuja ohjeita. 
 5. Onnettomuustapauksissa osallistujien pitää toimia tilanteen mukaisesti, hälyttää tarvittaessa apua ja ilmoittaa onnettomuudesta mahdollisimman pian järjestäjälle.
 6. Kilpailun sarjat ovat kilpailukutsun ja ilmoittautumissivun mukaiset. Kaikki kilpailuun osallistuvat ovat mukana kokonaiskilpailussa.
 7. Kilpailun voittaa joukkue, joka kerää eniten pisteitä. Pisteitä saa käymällä käyntikohteissa ja tekemällä oikein käyntikohteissa olevia tehtäviä. Pisteistä noin puolet tulee käyntikohteissa käymisestä ja noin puolet on mahdollista saada tehtävistä. 
 8. Järjestäjien antamia aikatauluja on noudatettava. Järjestäjällä on oikeus muuttaa ennakkoon ilmoitettua aikataulua.
 9. Osallistujilla pitää olla ennakko-ohjeessa ilmoitettu varustus. Kaikki lähdössä mukana olevat varusteet pitää pääsääntöisesti kuljettaa mukana koko tapahtuman ajan.
 10. Osallistujien on yövyttävä järjestäjien osoittamalla yöpymisalueella.
 11. Liikkuminen tapahtuu ainoastaan polkupyörällä tai vastaavalla välineellä tai jalkaisin tai muulla järjestäjän ohjeistamalla tavalla. Taksien, junien ja muiden kulkupelien käyttö on kielletty.
 12. Kännyköiden, GPS-laitteiden, tietokoneiden, kirjallisuuden ja vastaavien tietoa sisältävien apuvälineiden käyttäminen käyntikohteissa on kielletty, ellei toisin ohjeisteta.
 13. Huoltoauton tai muun ulkopuolisen huollon tai huollon etukäteen itse alueelle järjestäminen on kielletty. Kilpailualueella olevien huoltomahdollisuuksien käyttö on kuitenkin sallittu (kaupat, ravintolat, yms.).
 14. Joukkueen hajaantuessa on sen kaikilla osilla oltava valmiudet ja varusteet (pakolliset varusteet) omatoimiseen etenemiseen.
 15. Sääntöjen rikkominen ja tehtäväohjeiden vastainen suoritus aiheuttaa pistemenetyksiä, suorituksen hylkäämisen, kilpailusta sulkemisen tai muun erikseen päätettävän seurauksen.
 16. Sääntöjä koskevat epäselvyydet ja mahdolliset seuraukset ratkaisee tuomarineuvosto, johon kuuluu järjestäjien nimeäminä kaksi järjestäjien edustajaa ja kaksi kilpailijoiden edustajaa.
 17. Pyöräretken järjestäjällä on oikeus asettaa osallistuja pyöräretkeilyn SM-kilpailujen ulkopuoliseksi osallistujaksi, jos osallistujan sallitaan poiketa näistä säännöistä.
 18. Pyöräretki – pyöräretkeilyn SM-kilpailut on Seikkailu- ja elämysseura Kalke ry:n järjestämä tapahtuma. Kalke ry pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ennen kilpailun alkua.